fbpx

ישור שיניים בילדים - טיפול מוקדם (גילאים 8-10)

יישור שיניים בילדים עם משנן מעורב משמעו יישור שיניים כאשר בפה קיימות שיניים חלביות וקבועות (משנן מעורב). כלומר- עדיין לא התחלפו כל השיניים החלביות בפה הילד.

טיפול זה נבצע לרב באיזור גילאי 8-10,  במקרים מסויימים בהם רוצים לפתור בעיה נקודתית (כגון סגר לא תקין, סטיה של לסת תחתונה בסגירה, לסת תחתונה קדמית ללסת עליונה, שיניים קדמיות עליונות בולטות בצורה חריגה ועוד).

במקרים מסויימים נרצה להתחיל את הטיפול בילד צעיר מהגילאים הנ"ל, במיוחד אם קיימת השפעה פסיכולוגית שלילית על הילד או נטייה לנפילות ופגיעה בשיניים הקדמיות עליונות כתוצאה מעמדתן הקדמית יחסית.

גיל ההתחלה תלוי מאוד ביכולת לשמירה על הגיינה נאותה מצד הילד המטופל, שמירה על מכשור ושיתוף פעולה מצד הילד. 

בטיפול זה לא מנסים להגיע למצב בו כל השיניים ישרות באופן מלא אלא רק פותרים את הבעיה הנקודתית שעשויה להפריע ולהשליך על גדילה לא תקינה של הלסתות. 

טיפול זה אמור להיות קצר יחסית (באיזור שנה באידיאל) ולאחריו, לעיתים קרובות, יהיה צורך בטיפול מלא לאחר התחלפות כל השיניים החלביות בקבועות.

טיפול כזה לעיתים יערב מכשיר נוסף כלשהו (מכשור להרחבת הקשת העליונה, מכשור לתיקון פער בין הלסתות כגון קרייר, מסיכת פנים ועוד). בנוסף, טיפול זה לרב יכלול סמכים ("גשר") על חלק מהשיניים.

הסבר על המכשירים השונים ניתן למצוא במכשור אורתודנטי.